domingo, 14 de julio de 2013

Listado Inscritos XIX Festas do Verán de Ribeira


Categoría Sub 14


David Garcia Sobrino                       E.X.P                                    
Artemio Pérez de la Torre                La Corrala de Lavapies
María Margarita Maneiro                 Ribeira
Marcos Boo Vallejo                         Fontecarmoa                          
Manuel Martínez Borrajo                 Círculo Mercantil Ribeira
Raquel Gil Vicente                           Once Vigo                            
Sara Sampaño Rey                          Xadrez Rianxo
Leonardo Leiro Vidal                      CCD Sanxenxo                    
Javier Moares Galban                      Xadrez Rianxo
Tania Rey Vicente                           Xadrez Rianxo

Clara Rey Vicente                           Xadrez Rianxo
Alejandro Victorero Domínguez      Fontecarmoa
Andrea Dorado Meijide                  Fontecarmoa
Xosé Ramón Fernández Abilleira    Breogán do Grove
Uxia Valiño Pérez                           Ribeira

Categoría Sub 12


Carlos Argibay Pampin                 Ribeira
Alba Souto Parta                          Alexandre Boveda
Brais Hidalgo Mera                       Alexandre Boveda
Antonio Castaño Calo                   Xadrez Brétema
Álvaro Fernández Novoa              Xadrez Brétema
Martín Pena Varela                       U.S.C,                                  
Martín Bello Ramos                      Circulo Mercantil de Ribeira
Daniel González Eiris                    Xadrez Arteixo                      
Carlos Rivera Rivas                      E.X.P
Óscar González Vidal                   Círculo Mercantil Ribeira

Raico Suárez Maita                      Círculo Mercantil Ribeira
Francisco Sampedro Rodríguez    Círculo Mercantil Ribeira
Antonio Campaña Paz                  Círculo Mercantil Ribeira
Ángel Lampón Estévez                 Círculo Mercantil Ribeira
Álvaro Pastor Cobas                    Alexandre Boveda
Elena Pastor Cobas                      Alexandre Boveda
Daría Pérez López                       Círculo Chantadino
Jorge Méndez Rial                        Xadrez Rianxo                      
Ivan Rodríguez Otero                   Colexio Peleteiro
Alfonso López González               Círculo Ferrolán                    

Óscar Victorero Domínguez         Fontecarmoa
Anxo Durán Otero                       Fontecarmoa
Miguel Anxo Bayón Rolo             Fontecarmoa
Adrián Perol Hurtado                  Colexio Peleteiro
David Suárez                               Gallaecia
David Rey Martínez                     Ribeira
Brais González Naveira               Xadrez Benchosey
Brais Vieitez Fernández               Xadrez Marín
Enrique Krahe Fernández            Ribeira
Pablo Ferreiro Solla                    E.X.P

Gabriel Benavides Abilleira          Breogán do Grove
Alfredo Benito Romero Regueiro Colexio Peleteiro

Categoría Sub 10


Juan Manuel Martínez Montes    E.X.P.
Hugo Souto Parga                     Alexandre Boveda
César Hermida Carou                Xadrez Brétema
Mariña Castro González             Xadrez Brétema
Martín González Trillo                Xadrez Brétema
Ángel Ferreño Sanmartín            Club Xadrez Marín
Pedro González Fernández         Universidad Vigo
Santiago Novoa González          Colegio Maristas Ourense
Alejandro Tato Gómez              Colegio Maristas Ourense
Martín Gómez Carreño              Xadrez Ourense                        

Cristián Abeijón Pouso              Círculo Mercantil Ribeira
Daniel Abelleira del Río             Círculo Mercantil Ribeira
Artai Fernández Romano           Fontecarmoa
Karol Pena Tobío                     Círculo Mercantil Ribeira
Iván Pinaya García                    Círculo Mercantil Ribeira
Iago Pinaya García                    Círculo Mercantil Ribeira
Denis Kyfor Oliynyk                 Círculo Mercantil Ribeira
Pablo Fernández López            Círculo Chantadino
Marcos Carou Filgueira            Xadrez Rianxo
David Buitrón Ramil                 Gallaecia

Sergio Pousada García             Ex-Alcohólicos
Pablo Lobato Rey                    Fontecarmoa
Raul Vázquez Brea                   Fontecarmoa
Marco Bravo Rodríguez           Xadrez Rianxo
Esteban Carballido Campo       EXP
Marcos Vázquez Gómez          Xadrez Ourense
Cristina Garrido Masid             Xadrez Benchosey
Manuel Krahe Fernández         Ribeira


Categoría Sub 8


Martín Martínez Montes              E.X.P
Rodrigo Arias Pérez                    Ourense
Iago Hidalgo Mera                      Alexandre Boveda
Gabriel González González          Vigo
Aarón Sabugueiro Martínez         Xadrez Bretema
Álvaro Hermida Carou                Xadrez Brétema
Arianne Coca Villar                     Independiente
Xabier Pérez Ochandategui         Circulo Chantadino
Iban Pérez Ochandategui             Círculo Chantadino
Jaime Paniagua Curt                     E.X.P

Luis Joaquín Alonso                     E.X.P
Alejandro Pérez Pecorelli             Independiente
Laura Amalia Gomez Carreño      Xadrez Ourense
Brigo Fernández Romano            Fontecarmoa
Xoán Suárez Maita                      Círculo Mercantil Ribeira
Diego López González                 Círculo Ferrolán
Andrés Gento Blanco                   Alexandre Boveda
Mauro Rivero Suárez                   Xadrez Rianxo
Luca Rey Chimera                       Fontecarmoa
Xiao Losada Abuin                      Alexandre Boveda

Alejandro Garrido Masid             Xadrez Benchosey
Marcos Santos Rodríguez            Alexandre Boveda